Villkor

VILLKOR

1. ALLMÄNT
Resenären får ta med den normala festivalpackningen: väska med kläder, sovsäck, liggunderlag och partytält i mån av plats. Inga större saker får medtagas då det är ont om plats i bussen. Djur är ej tillåtna på resan. Rökning är förbjudet på bussen. Under resan gäller chaufförens samt reseledarens regler.

2. BOKNING
Genom att godkänna våra villkor så medger personer under 18 år att dom fått tillåtelse av sina förmyndare att skriva sig som bokningsansvarig. Biljettbokning på vår hemsida och telefon 0771-190 490 är det enda sättet att boka biljetterna. Alla uppgifter som samlas in i samband med bokning är sekretessbelagd. Personuppgifter lämnas endast ut till polisen i samband med en polisanmälan.

3. LEVERANS
Biljetterna laddar du hem från vår hemsida genom inloggningen som du får i ditt brekräfftelse mail eller tillsammans med en faktura via post hem till dig, beroende på valt leveransalternativ, under meddelad tidsperiod om inget annat anges. Inträdesbiljetter (om ni bokat det av oss) kommer att delas ut på bussen alternativt när ni kliver av bussen vid festivalen.

Har du inte fått dina biljetter dagen innan avresa, kontakta oss snarast. Borttappad biljett ersätts ej. Ny biljett får köpas vid mån av plats.

4. FAKTURABETALNING / UTEBLIVEN BETALNING
Sista betalningsdatumet står angivet på fakturans första sida. Swish-betalnignar skall göras omedelbart efter bokning, kredit tid är 0 dagar, varpå vi har rätt att skicka påminnelse dagen efter beställning. Vid försenad betalning kommer en påminnelsefaktura att skickas med en påminnelseavgift om 50 SEK. Betalas inte vår faktura skickas denna till inkasso för indrivning. Lagstadgad inkassoavgift tillkommer (160 SEK). Betalas inte denna faktura kommer ärendet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten. Observera att ränta tillkommer på ej betalda fakturor, för närvarande 25% per år samt 640kr i avgift. Om din resa inte blivit betald efter upprepade påminnelser avbokas din resa och dina biljetter blir ogiltiga. Försök till att använda ogiltiga biljetter kommer att polisanmälas samt tilläggsavgift på 2000 kr tillkommer.

5. FLEXIBILITET / AVBOKNING / OMBOKNING / ÄNDRING
Avbokningsskydd måste tecknas samtidigt med resan och kan INTE tilläggas i efterhand.

Inget avbokningsskydd.
Er bokning kan INTE avbokas. Ni kan mot en avgift fn 149 kr byta resenär på er bokning och/eller ändra avreseort fram till 7 dagar (168 timmar) innan avresa i mån av plats, pristillägg för dyrare resor.

Avbokningsskydd (andra regler på utvalda resmål)
På utvalda resmål gäller specialvillkor, då gäller ej punkt 5.1-5.5 nedan. Specialvillkoren framgår på respektive resmåls informationssida här på festivalbussen.

Er bokning kan avbokas och eller ändras. Ni kan avgiftsfritt ändra resenärsinformation på er bokning och/eller ändra avreseort, fram till 7 dagar innan avresan i mån av plats, pristillägg för dyrare resor, därefter mot en avgift om 149 kr.
5.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. Avbeställningskostnaden är alltid lägst 100 kronor per resenär.
5.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris.
5.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.
5.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 7 dagar (169 timmar) före avresan skall resenären erlägga 25 % av resans pris.
5.1.4 Sker avbeställningen inom 7 dagar (168 timmar) före avresan skall resenären betala hela resans pris.
5.1.5 Sker ändringen inom 7 dagar (168 timmar) före avresan skall resenären betala 149 kr för ändringen.
Minimum utbetalning är 100 kr, ingen ersättning för avgifter samt skydd.
Observera att specialvillkoren, om detta finns specificerat vid bokningstillfället, alltid gäller utöver våra ordinare villkor. Om bussresan avbokas så avbokas även eventuella extra tillbehör så som entrebiljetter och camping-tillval.

6. ÅTERBETALNING
Bussbiljetterna skall alltid återsändas till Festivalbussen, först när vi registrerat era biljetter kan återbetalning ske. Pengar återbetalas till er via bankutbetalningskort alternativt till konto om betalkort använts vid bokningen. Av säkerhetsskäl så betalar vi endast ut till bokningsansvarig. Återbetalning sker inom 14 dagar efter att biljetterna är oss tillhanda.
  7. REKLAMATIONER
Skall skriftligen framföras till Festivalbussen i Norden AB, Box 7030, 402 31 Göteborg senast 30 dagar efter avslutad resa. Bifoga förklaring och kvitton så kommer vi att överlägga ärendet.

8. ANSVAR / MISSSKÖTSEL
Vi ansvarar endast för att personen tar sig till och från resmålet om personen i fråga inställer sig i tid till de aktuella avgångarna, det åligger resenären att kolla upp hållplatslägen. Skulle en person missa bussen är det dennes egna ansvar att ta sig dit han/hon vill. Detta gäller även vid färjeöverfarter. Inga pengar återbetalas om man missar bussen.

Resenären ansvarar för att han kan nås för viktiga meddelanden under den adress och det telefonnummer han anger vid bokningen. Det är viktigt för att vi som arrangörer ska kunna nå er vid oförutsägbara ändringar. Om resenär ej kan kontaktas 7 dagar före och fram till avresa bör resenär kontakta oss för att ta del av eventuella ändringar.

All form av misskötelse på våra bussar innebär omedelbar tillsägelse. Efterföljs inte detta så har chaufför och vår reseledare rätt att släppa av person och dess bagage längs vägen, och erlägga ersättnings avgift till festivalbussen för uppkommen skada. Personen ersätts inte för erlagd avgift. Detta är något som vår reseledare tillsammans med chaufför beslutar, chauffören och dess bolag är ansvarig för transporten och således också de som ansvarat för transporten.

9. FÖRSENINGAR
Ibland kan väder- och trafikstörningar medföra att vi inte kan hålla vår tidtabell. Detta medför dock inget ersättningsansvar. Detta gäller även vid eventuella tullvisitationer i samband med gränspasseringar. Tiderna angivna på sidan är cirkatider och kan förändras. Vid stora avgångar med mycket resenärer kan det uppstå förseningar och detta ersätts ej!

10. FORCE MAJOUR
Vid extrema förhållanden, såsom naturkatastrofer, strejk, krig, block-out, etc som Festivalbussen inte kan råda över så avsäger sig Festivalbussen sitt ansvar för transporten. Erlagda avgifter kommer då att återbetalas till kunden enligt våra återbetalningsvillkor.

11. INSTÄLLANDE AV RESOR
Resor avgår om ett antal på 30 personer per linje har bokat. Hör ni inget från oss så kommer resan att bli av, skulle vi mot förmodan bli tvungna att ställa in någon resa kommer detta meddelas senast 5 arbetsdagar innan avresa så ni kan boka er biljett på annat håll. Skulle den 5:e dagen innan avresa inträffa på helgdag så kommer vi meddela er kommande arbetsdag.

12. FÖRLORAT BAGAGE
Resenären rekommenderas att märka medfört bagage med namn och telefonnummer. Detta förebygger förväxling av bagage, samt underlättar identifiering om resenären skulle glömma kvar hela eller delar av sin packning. För skadat, förlorat eller stulet bagage hänvisas resenären till sin egen hemförsäkring. Festivalbussen gör sitt bästa för att hjälpa resenären spåra bagage, men Festivalbussen kan inte hållas ansvariga för förlorade tillhörigheter. Resenären betalar ev. fraktkostnader vid sändande av dennes tillhörigheter. Om ni tar kontakt med oss hjälper vi er att eftersöka förlorat bagage. När du kontaktar oss skall du ange vilken dag du rest, avgångstid, med vilken linje samt mellan vilka orter du rest.

13. PASS / TULL
Vid resor utanför Sverige skall pass medtagas. I länder som är ansluta till Schengensamarbetet så fungerar det även att använda ett nationellt id-kort (Körkort, vanlig legitimation osv. räknas ej som ett nationellt id-kort) istället för pass. Skulle det förekomma en passkontroll och du inte har ett pass(eller likvärdigt) med dig kan du nekas tillträde till landet. Vid ett sådant läge kan inte Festivalbussen hållas ansvariga.

14 .PRISER OCH TIDER
Av trafiktekniska skäl kan tidtabellen ändras vilket kan medföra att tiden på orten och färdvägen ändras. Vi tar då kontakt med berörda kunder. Detta gäller även när en bekräftelse skickats ut. För detta utgår ingen ersättning.

15. TVISTELÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Villkoren senast uppdaterade : 2016-06-19